Thursday, January 31, 2013

Doa (4 bulan) Kehamilan Part III

Lanjutan....

QS Luqman ayat 12-19
walaqad aataynaa luqmaana alhikmata ani usykur lillaahi waman yasykur fa-innamaa yasykuru linafsihi waman kafara fa-inna allaaha ghaniyyun hamiidun
wa-idz qaala luqmaanu liibnihi wahuwa ya'izhuhu yaa bunayya laa tusyrik biallaahi inna alsysyirka lazhulmun 'azhiimun
wawashshaynaa al-insaana biwaalidayhi hamalat-hu ummuhu wahnan 'alaa wahnin wafishaaluhu fii 'aamayni ani usykur lii waliwaalidayka ilayya almashiiru
wa-in jaahadaaka 'alaa an tusyrika bii maa laysa laka bihi 'ilmun falaa tuthi'humaa washaahibhumaa fii alddunyaa ma'ruufan waittabi' sabiila man anaaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa-unabbi-ukum bimaa kuntum ta'maluuna
yaa bunayya innahaa in taku mitsqaala habbatin min khardalin fatakun fii shakhratin aw fii alssamaawaati aw fii al-ardhi ya/ti bihaa allaahu inna allaaha lathiifun khabiirun
yaa bunayya aqimi alshshalaata wa/mur bialma'ruufi wainha 'ani almunkari waishbir 'alaa maa ashaabaka inna dzaalika min 'azmi al-umuuri
walaa tusha''ir khaddaka lilnnaasi walaa tamsyi fii al-ardhi marahan inna allaaha laa yuhibbu kulla mukhtaalin fakhuurin
waiqshid fii masyyika waughdhudh min shawtika inna ankara al-ashwaati lashawtu alhamiiri


Artinya:
12. Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".
13. Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".
14. Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun [1181]. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.
15. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
16. (Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus [1182] lagi Maha Mengetahui.
17. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).
18. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.
19. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan [1183] dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

QS Ash-Saffaat ayat 100-120rabbi hab lii mina alshshaalihiina
fabasysyarnaahu bighulaamin haliimin
falammaa balagha ma'ahu alssa'ya qaala yaa bunayya innii araa fii almanaami annii adzbahuka faunzhur maatsaa taraa qaala yaa abati if'al maa tu/maru satajidunii in syaa-a allaahu mina alshshaabiriina
falammaa aslamaa watallahu liljabiini
wanaadaynaahu an yaa ibraahiimu
qad shaddaqta alrru/yaa innaa kadzaalika najzii almuhsiniina
inna haadzaa lahuwa albalaau almubiinu
wafadaynaahu bidzibhin 'azhiimin
wataraknaa 'alayhi fii al-aakhiriina
salaamun 'alaa ibraahiima
kadzaalika najzii almuhsiniina
innahu min 'ibaadinaa almu/miniina
wabasysyarnaahu bi-ishaaqa nabiyyan mina alshshaalihiina
wabaaraknaa 'alayhi wa'alaa ishaaqa wamin dzurriyyatihimaa muhsinun wazhaalimun linafsihi mubiinun
walaqad manannaa 'alaa muusaa wahaaruuna
wanajjaynaahumaa waqawmahumaa mina alkarbi al'azhiimi
wanasharnaahum fakaanuu humu alghaalibiina
waaataynaahumaa alkitaaba almustabiina
wahadaynaahumaa alshshiraatha almustaqiima
wataraknaa 'alayhimaa fii al-aakhiriina
salaamun 'alaa muusaa wahaaruuna

Artinya:
100. Ya Tuhanku, anugrahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh.
101. Maka Kami beri dia khabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar[1284].
102. Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar".
103. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya ).
104. Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim,
105. sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu[1285] sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
106. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata.
107. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar[1286].
108. Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian,
109. (yaitu)"Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim".
110. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
111. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.
112. Dan Kami beri dia kabar gembira dengan (kelahiran) Ishaq seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh.
113. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishaq. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada (pula) yang Zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Ni'mat yang diberikan Allah kepada nabi-nabi Musa a.s., Harus a.s., Ilyas a.s., Luth a.s., dan Yunus a.s.
114. Dan sesungguhnya Kami telah melimpahkan ni'mat atas Musa dan Harun.
115. Dan Kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar.
116. Dan Kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang.
117. Dan Kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas.
118. Dan Kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus.
119. Dan Kami abadikan untuk keduanya (pujian yang baik) dikalangan orang-orang yang datang kemudian;
120. (yaitu): "Kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun".

-Tamat-
Semoga berguna bagi siapapun yang membacanya :)

Doa (4 bulan) Kehamilan Part II

Lanjutan...

QS Yusuf ayat 1-22
alif-laam-raa tilka aayaatu alkitaabi almubiinu
innaa anzalnaahu qur-aanan 'arabiyyan la'allakum ta'qiluuna
nahnu naqushshu 'alayka ahsana alqashashi bimaa awhaynaa ilayka haadzaa alqur-aana wa-in kunta min qablihi lamina alghaafiliina
idz qaala yuusufu li-abiihi yaa abati innii ra-aytu ahada 'asyara kawkaban waalsysyamsa waalqamara ra-aytuhum lii saajidiina
qaala yaa bunayya laa taqshush ru/yaaka 'alaa ikhwatika fayakiiduu laka kaydan inna alsysyaythaana lil-insaani 'aduwwun mubiinun
wakadzaalika yajtabiika rabbuka wayu'allimuka min ta/wiili al-ahaadiitsi wayutimmu ni'matahu 'alayka wa'alaa aali ya'quuba kamaa atammahaa 'alaa abawayka min qablu ibraahiima wa-ishaaqa inna rabbaka 'aliimun hakiimun
laqad kaana fii yuusufa wa-ikhwatihi aayaatun lilssaa-iliina
idz qaaluu layuusufu wa-akhuuhu ahabbu ilaa abiinaa minnaa wanahnu 'ushbatun inna abaanaa lafii dhalaalin mubiinin
uqtuluu yuusufa awi ithrahuuhu ardhan yakhlu lakum wajhu abiikum watakuunuu min ba'dihi qawman shaalihiina
qaala qaa-ilun minhum laa taqtuluu yuusufa wa-alquuhu fii ghayaabati aljubbi yaltaqithhu ba'dhu alssayyaarati in kuntum faa'iliina
qaaluu yaa abaanaa maa laka laa ta/mannaa 'alaa yuusufa wa-innaa lahu lanaasihuuna
arsilhu ma'anaa ghadan yarta' wayal'ab wa-innaa lahu lahaafizhuuna
qaala innii layahzununii an tsadzhabuu bihi wa-akhaafu an ya/kulahu aldzdzi/bu wa-antum 'anhu ghaafiluuna
qaaluu la-in akalahu aldzdzi/bu wanahnu 'ushbatun innaa idzan lakhaasiruuna
falammaa dzahabuu bihi wa-ajma'uu an yaj'aluuhu fii ghayaabati aljubbi wa-awhaynaa ilayhi latunabi-annahum bi-amrihim haadzaa wahum laa yasy'uruuna
wajaauu abaahum 'isyaa-an yabkuuna
wajaauu 'alaa qamiishihi bidamin kadzibin qaala bal sawwalat lakum anfusukum amran fashabrun jamiilun waallaahu almusta'aanu 'alaa maa tashifuuna
wajaa-at sayyaaratun fa-arsaluu waaridahum fa-adlaa dalwahu qaala yaa busyraa haadzaa ghulaamun wa-asarruuhu bidaa'atan waallaahu 'aliimun bimaa ya'maluuna
wasyarawhu bitsamanin bakhsin daraahima ma'duudatin wakaanuu fiihi mina alzzaahidiina
waqaala alladzii isytaraahu min mishra liimra-atihi akrimii matswaahu 'asaa an yanfa'anaa aw nattakhidzahu waladan wakadzaalika makkannaa liyuusufa fii al-ardhi walinu'allimahu min ta/wiili al-ahaadiitsi waallaahu ghaalibun 'alaa amrihi walaakinna aktsara alnnaasi laa ya'lamuuna
walammaa balagha asyuddahu aataynaahu hukman wa'ilman wakadzaalika najzii almuhsiniina


Artinya:
1. Alif, laam, raa [741]. Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al-Qur'an) yang nyata (dari Allah).
2. Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya
3. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum (Kami mewahyukan) nya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui.
4. (Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya: "Wahai ayahku [742], sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku."
5. Ayahnya berkata: "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar (untuk membinasakan) mu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia."
6. Dan demikianlah Tuhanmu, memilih kamu (untuk menjadi Nabi) dan diajarkan-Nya kepadamu sebahagian dari ta'bir mimpi-mimpi dan disempurnakan-Nya ni'mat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Ya'qub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan ni'mat-Nya kepada dua orang bapakmu [743] sebelum itu, (yaitu) Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
7. Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada (kisah) Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang bertanya.
8. (Yaitu) ketika mereka berkata: "Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya (Bunyamin) lebih dicintai oleh ayah kita dari pada kita sendiri, padahal kita (ini) adalah satu golongan (yang kuat). Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata.
9. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia kesuatu daerah (yang tak dikenal) supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja, dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik [744]."
10. Seorang di antara mereka berkata: "Janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir, jika kamu hendak berbuat."
11. Mereka berkata: "Wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf, padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingini kebaikan baginya.
12. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia (dapat) bersenang-senang dan (dapat) bermain-main, dan sesungguhnya kami pasti menjaganya."
13. Berkata Ya'qub: "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku dan aku khawatir kalau-kalau dia dimakan serigala, sedang kamu lengah dari padanya."
14. Mereka berkata: "Jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan (yang kuat), sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi [745]."
15. Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka masukkan dia), dan (di waktu dia sudah dalam sumur) Kami wahyukan kepada Yusuf: "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi."
16. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis.
18. Mereka datang membawa baju gamisnya (yang berlumuran) dengan darah palsu. Ya'qub berkata: "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan (yang buruk) itu; maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku [746]). Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu ceritakan."
19. Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, maka dia menurunkan timbanya, dia berkata: "Oh; kabar gembira, ini seorang anak muda!" Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.
20. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf [747].
21. Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada isterinya [748]: "Berikanlah kepadanya tempat (dan layanan) yang baik, boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikian pulalah Kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi (Mesir), dan agar Kami ajarkan kepadanya ta'bir mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya.
22. Dan tatkala dia cukup dewasa [749] Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

QS Maryam 1-36kaaf-haa-yaa-'ayn-shaad
dzikru rahmati rabbika 'abdahu zakariyyaa
idz naadaa rabbahu nidaa-an khafiyyaan
qaala rabbi innii wahana al'azhmu minnii waisyta'ala alrra/su syayban walam akun bidu'aa-ika rabbi syaqiyyaan
wa-innii khiftu almawaaliya min waraa-ii wakaanati imra-atii 'aaqiran fahab lii min ladunka waliyyaan
yaritsunii wayaritsu min aali ya'quuba waij'alhu rabbi radhiyyaan
yaa zakariyyaa innaa nubasysyiruka bighulaamin ismuhu yahyaa lam naj'al lahu min qablu samiyyaan
qaala rabbi annaa yakuunu lii ghulaamun wakaanati imra-atii 'aaqiran waqad balaghtu mina alkibari 'itiyyaan
qaala kadzaalika qaala rabbuka huwa 'alayya hayyinun waqad khalaqtuka min qablu walam taku syay-aan
qaala rabbi ij'al lii aayatan qaala aayatuka allaa tukallima alnnaasa tsalaatsa layaalin sawiyyaan
fakharaja 'alaa qawmihi mina almihraabi fa-awhaa ilayhim an sabbihuu bukratan wa'asyiyyaan
yaa yahyaa khudzi alkitaaba biquwwatin waaataynaahu alhukma shabiyyaan
wahanaanan min ladunnaa wazakaatan wakaana taqiyyaan
wabarran biwaalidayhi walam yakun jabbaaran 'ashiyyaan
wasalaamun 'alayhi yawma wulida wayawma yamuutu wayawma yub'atsu hayyaan
waudzkur fii alkitaabi maryama idzi intabadzat min ahlihaa makaanan syarqiyyaan
faittakhadzat min duunihim hijaaban fa-arsalnaa ilayhaa ruuhanaa fatamatstsala lahaa basyaran sawiyyaan
qaalat innii a'uudzu bialrrahmaani minka in kunta taqiyyaan
qaala innamaa anaa rasuulu rabbiki li-ahaba laki ghulaaman zakiyyaan
qaalat annaa yakuunu lii ghulaamun walam yamsasnii basyarun walam aku baghiyyaan
qaala kadzaaliki qaala rabbuki huwa 'alayya hayyinun walinaj'alahu aayatan lilnnaasi warahmatan minnaa wakaana amran maqdhiyyaan
fahamalat-hu faintabadzat bihi makaanan qashiyyaan
fa-ajaa-ahaa almakhaadu ilaa jidz'i alnnakhlati qaalat yaa laytanii mittu qabla haadzaa wakuntu nasyan mansiyyaan
fanaadaahaa min tahtihaa allaa tahzanii qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyyaan
wahuzzii ilayki bijidz'i alnnakhlati tusaaqith 'alayki ruthaban janiyyaan
fakulii waisyrabii waqarrii 'aynan fa-immaa tarayinna mina albasyari ahadan faquulii innii nadzartu lilrrahmaani shawman falan ukallima alyawma insiyyaan
fa-atat bihi qawmahaa tahmiluhu qaaluu yaa maryamu laqad ji/ti syay-an fariyyaan
yaa ukhta haaruuna maa kaana abuuki imra-a saw-in wamaa kaanat ummuki baghiyyaan
fa-asyaarat ilayhi qaaluu kayfa nukallimu man kaana fii almahdi shabiyyaan
qaala innii 'abdu allaahi aataaniya alkitaaba waja'alanii nabiyyaan
waja'alanii mubaarakan aynamaa kuntu wa-awshaanii bialshshalaati waalzzakaati maa dumtu hayyaan
wabarran biwaalidatii walam yaj'alnii jabbaaran syaqiyyaan
waalssalaamu 'alayya yawma wulidtu wayawma amuutu wayawma ub'atsu hayyaan
dzaalika 'iisaa ibnu maryama qawla alhaqqi alladzii fiihi yamtaruuna
maa kaana lillaahi an yattakhidza min waladin subhaanahu idzaa qadaa amran fa-innamaa yaquulu lahu kun fayakuunu
wa-inna allaaha rabbii warabbukum fau'buduuhu haadzaa shiraathun mustaqiimun

Artinya:
1. Kaaf Haa Yaa 'Ain Shaad
2. (Yang dibacakan ini adalah) penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hamba-Nya, Zakaria,
3. yaitu tatkala ia berdo'a kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.
4. Ia berkata "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdo'a kepada Engkau, ya Tuhanku.
5. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku [898] sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera,
6. yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai".
7. Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.
8. Zakaria berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal isteriku adalah seorang yang mandul dan aku (sendiri) sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua".
9. Tuhan berfirman: "Demikianlah". Tuhan berfirman: "Hal itu adalah mudah bagi-Ku; dan sesunguhnya telah Aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu (di waktu itu) belum ada sama sekali".
10. Zakaria berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda". Tuhan berfirman: "Tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama tiga malam, padahal kamu sehat".
11. Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka; hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang.
12. Hai Yahya, ambillah [899] Al Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan kepadanya hikmah [900] selagi ia masih kanak-kanak,
13. dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dan dosa). Dan ia adalah seorang yang bertakwa,
14. dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka.
15. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.
16. Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al-Qur'an, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur,
17. maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus roh Kami [901] kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna. [901]. Maksudnya: Jibril a.s.
18. Maryam berkata: "Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan Yang Maha pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa".
19. Ia (jibril) berkata: "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci".
20. Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina!"
21. Jibril berkata: "Demikianlah". Tuhanmu berfirman: "Hal itu adalah mudah bagiKu; dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami; dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan".
22. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.
23. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, dia berkata: "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan".
24. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah: "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu.
25. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu,
26. maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini".
27. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar.
28. Hai saudara perempuan Harun [902], ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina",
29. maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata: "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?"
30. Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi,
31. dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup;
32. dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
33. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali".
34. Itulah Isa putera Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya.
35. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya: "Jadilah", maka jadilah ia.
36. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahIah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

QS Al-Muminum ayat 12-16walaqad khalaqnaa al-insaana min sulaalatin min thiinin
tsumma ja'alnaahu nuthfatan fii qaraarin makiinin
tsumma khalaqnaa alnnuthfata 'alaqatan fakhalaqnaa al'alaqata mudhghatan fakhalaqnaa almudhghata 'izhaaman fakasawnaa al'izhaama lahman tsumma ansya/naahu khalqan aakhara fatabaaraka allaahu ahsanu alkhaaliqiina
tsumma innakum ba'da dzaalika lamayyituuna
tsumma innakum yawma alqiyaamati tub'atsuuna


Artinya:
12. Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.
13. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).
14. Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.
15. Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati.
16. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di hari kiamat.

Bersambung...

Doa (4 bulan) Kehamilan Part I

Hari ini insyaallah, saya & suami akan mengaji berdua di rumah untuk 4 bulanan bayi kami :)
Alhamdulillah, buku tasyakuran kehamilan dari Mami di Bandung sudah datang, jadi kami punya panduan surat apa saja yang harus kami baca.

Disini saya share semua surat dan ayat-ayatnya. Karena lumayan banyak, mungkin dibagi dalam 2 atau 3 posting biar ngga pusing bacanya :)

QS Ali Imran ayat 33 - 47
inna allaaha isthafaa aadama wanuuhan waaala ibraahiima waaala 'imraana 'alaa al'aalamiina
dzurriyyatan ba'dhuhaa min ba'dhin waallaahu samii'un 'aliimun
idz qaalati imra-atu 'imraana rabbi innii nadzartu laka maa fii bathnii muharraran fataqabbal minnii innaka anta alssamii'u al'aliimu
falammaa wadha'at-haa qaalat rabbi innii wadha'tuhaa untsaa waallaahu a'lamu bimaa wadha'at walaysa aldzdzakaru kaaluntsaa wa-innii sammaytuhaa maryama wa-innii u'iidzuhaa bika wadzurriyyatahaa mina alsysyaythaani alrrajiimi
fataqabbalahaa rabbuhaa biqabuulin hasanin wa-anbatahaa nabaatan hasanan wakaffalahaa zakariyyaa kullamaa dakhala 'alayhaa zakariyyaa almihraaba wajada 'indahaa rizqan qaala yaa maryamu annaa laki haadzaa qaalat huwa min 'indi allaahi inna allaaha yarzuqu man yasyaau bighayri hisaabin
hunaalika da'aa zakariyyaa rabbahu qaala rabbi hab lii min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka samii'u alddu'aa/-i
fanaadat-hu almalaa-ikatu wahuwa qaa-imun yushallii fii almihraabi anna allaaha yubasysyiruka biyahyaa mushaddiqan bikalimatin mina allaahi wasayyidan wahashuuran wanabiyyan mina alshshaalihiina
qaala rabbi annaa yakuunu lii ghulaamun waqad balaghaniya alkibaru waimra-atii 'aaqirun qaala kadzaalika allaahu yaf'alu maa yasyaa/u
qaala rabbi ij'al lii aayatan qaala aayatuka allaa tukallima alnnaasa tsalaatsata ayyaamin illaa ramzan waudzkur rabbaka katsiiran wasabbih bial'asyiyyi waal-ibkaari
wa-idz qaalati almalaa-ikatu yaa maryamu inna allaaha isthafaaki wathahharaki waisthafaaki 'alaa nisaa-i al'aalamiina
yaa maryamu uqnutii lirabbiki wausjudii wairka'ii ma'a alrraaki'iina
dzaalika min anbaa-i alghaybi nuuhiihi ilayka wamaa kunta ladayhim idz yulquuna aqlaamahum ayyuhum yakfulu maryama wamaa kunta ladayhim idz yakhtashimuuna
idz qaalati almalaa-ikatu yaa maryamu inna allaaha yubasysyiruki bikalimatin minhu ismuhu almasiihu 'iisaa ibnu maryama wajiihan fii alddunyaa waal-aakhirati wamina almuqarrabiina
wayukallimu alnnaasa fii almahdi wakahlan wamina alshshaalihiina
qaalat rabbi annaa yakuunu lii waladun walam yamsasnii basyarun qaala kadzaaliki allaahu yakhluqu maa yasyaau idzaa qadaa amran fa-innamaa yaquulu lahu kun fayakuunu


Artinya:
33. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing)
34. (sebagai) satu keturunan yang sebagiannya (turunan) dari yang lain. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
35. (Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). Karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".
36. Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk."
37. Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah". Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab.
38. Di sanalah Zakariya mendo'a kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar do'a".
39. Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat [193] (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang saleh".
40. Zakariya berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan isteriku pun seorang yang mandul?". Berfirman Allah: "Demikianlah, Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya".
41. Berkata Zakariya: "Berilah aku suatu tanda (bahwa isteriku telah mengandung)". Allah berfirman: "Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama tiga hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah (nama) Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari".
42. Dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (yang semasa dengan kamu).
43. Hai Maryam, ta'atlah kepada Tuhanmu, sujud dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku' [194].
44. Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad); padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa.
45. (Ingatlah), ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam, seungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat [195] (yang datang) daripada-Nya, namanya Al Masih 'Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah),
46. dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika sudah dewasa dan dia adalah termasuk orang-orang yang saleh."
47. Maryam berkata: "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun." Allah berfirman (dengan perantaraan Jibril): "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: "Jadilah", lalu jadilah dia.

QS Al A'raf ayat 189-190huwa alladzii khalaqakum min nafsin waahidatin waja'ala minhaa zawjahaa liyaskuna ilayhaa falammaa taghasysyaahaa hamalat hamlan khafiifan famarrat bihi falammaa atsqalat da'awaa allaaha rabbahumaa la-in aataytanaa shaalihan lanakuunanna mina alsysyaakiriina
falammaa aataahumaa shaalihan ja'alaa lahu syurakaa-a fiimaa aataahumaa fata'aalaa allaahu 'ammaa yusyrikuuna

Artinya: 
189. Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami terraasuk orang-orang yang bersyukur".
190. Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya [588] menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkan-Nya kepada keduanya itu. Maka Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.

QS HUD ayat 42-47
wahiya tajrii bihim fii mawjin kaaljibaali wanaadaa nuuhunu ibnahu wakaana fii ma'zilin yaa bunayya irkab ma'anaa walaa takun ma'a alkaafiriina
qaala saaawii ilaa jabalin ya'shimunii mina almaa-i qaala laa 'aasima alyawma min amri allaahi illaa man rahima wahaala baynahumaa almawju fakaana mina almughraqiina
waqiila yaa ardhu ibla'ii maa-aki wayaa samaau aqli'ii waghiidha almaau waqudhiya al-amru waistawat 'alaa aljuudiyyi waqiila bu'dan lilqawmi alzhzhaalimiina
wanaadaa nuuhun rabbahu faqaala rabbi inna ibnii min ahlii wa-inna wa'daka alhaqqu wa-anta ahkamu alhaakimiina
qaala yaa nuuhu innahu laysa min ahlika innahu 'amalun ghayru shaalihin falaa tas-alni maa laysa laka bihi 'ilmun innii a'izhuka an takuuna mina aljaahiliina
qaala rabbi innii a'uudzu bika an as-alaka maa laysa lii bihi 'ilmun wa-illaa taghfir lii watarhamnii akun mina alkhaasiriina

Artinya:
42. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya [719] sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil: "Hai anakku, naiklah (ke kapal) bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir."
43. Anaknya menjawab: "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah!" Nuh berkata: "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah (saja) Yang Maha Penyayang". Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya; maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan.
44. Dan difirmankan: "Hai bumi telanlah airmu, dan hai langit (hujan) berhentilah," dan airpun disurutkan, perintahpun diselesaikan [720] dan bahtera itupun berlabuh di atas bukit Judi [721], dan dikatakan: "Binasalah orang-orang yang zalim ."
45. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah Hakim yang seadil-adilnya.
46. Allah berfirman: "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan), sesungguhnya (perbuatan)nya [722] perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepada-Ku sesuatu yang kamu tidak mengetahui (hakekat)nya. Sesungguhnya Aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan."
47. Nuh berkata: Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui (hakekat)nya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku, dan (tidak) menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi."

Bersambung....

Wednesday, January 30, 2013

Basmi Jerawat Attack pada Ibu Hamil

Kehamilan pertama ini, kulit muka saya jadi berjerawaaat!!!
Oh No!
Padahal dulu, saya paling bangga sama kulit muka yang badak ini. Pake apa aja ngga masalah, produk murah, mahal, hayu aja...
Tapi sekarang... Oh tidak, jerawat muncul satu-satu tanpa bisa dicegah. Awalnya dikit, semakin kesini semakin banyak. Padahal saya udah ngga pake pelembab & bedak lagi (emang males pake gituan semenjak hamil).  Buat bersihin muka, paling saya pake pembersih muka yg biasa dipake. Masih banyak sih, jadi sayang kl beli lagi produk lain.

 Udah gitu, ini jerawat gede2, sakit & susah ilang.. Ppppffffhhhh... Jerawat merajalela di kening, pipi & dagu, sekarang malah merambah ke atas mulut & bruntusan sekitar pipi deket hidung. Hadeeeeuh.

Setelah 4 bulan, akhirnya saya nyerah sama jerawat yang pantang menyerah ini. Akhirnya saya nyari-nyari, produk apa yaaaa.. Yang aman dan cocok buat saya (dulu jaman blm hamil, mana kepikiran kayak gini).

Setelah cek bebi cek. Saya nyoba beli Sebamed facial cleansing foam. Katanya sih, katanya, ini produk bagus buat yang jerawatan & aman buat bumi.
Pas beli di Century & nanya harga.. Glegh.. Mahal.. hahahaha... Udah gitu salah satu temen make bilang, kalau dia ngga cocok pake Sebamed.. Glegh lagi... Soalnya kan sayang, kalau ternyata udah mahal, ternyata ngga cocok. Tapi ya udah lah, demi... Abis jerawatnya sakiit, meskipun kata orang2 ngga perlu beli karena nanti juga jerawatnya bakal ilang, tapi kan tapi kan orang2 ngga ngerasain jerawat ini... 

Setelah nyoba, saya ngerasa kulit muka jadi halus.. Alhamdulillah, trus pas bangun pagi2 muka ngga berminyak (biasanya berminyak banget bisa buat goreng pisang pagi2), masih berasa halus & yg penting jerawat gede2 itu kempis & sebagian mengering.. Wow.. Keren!

Produk ini jg ngga perlu dipake banyak2, cukup semprot foam sedikit ke tangan, udah cukup. Emang itu sih taktik saya juga hahahah, biar ngga terlalu sering beli... Mahal soalnya :D

Alhamdulillah deh cocok, semoga kedepannya kulit muka saya bisa bagusan dikit hihihihi.

Poto dari sini

Tuesday, January 29, 2013

Waxing Disaat Hamil Yay or Nay?

Saatnya membahas waxing saat hamil :)
Kenapa?
Karena sebelum saya hamil, sering waxing buat kebersihan, dulu.. Karena rajin di pijet, bulu kaki saya ketarik2 dan alhasil tumbuh lebih panjang dan ngga indah. Jadi saya putuskan untuk rutin waxing.

Nah, saat awal kehamilan kemarin, saya sempat waxing di Narsih, Jl. Puloraya I no. 24. Kalau ngga salah saat kehamilan saya berusia 8 minggu. Cuma wax kaki aja sih, soalnya udah panjang2... Deuh kayak cowo :(
Herannya, semenjak hamil ini, bulu2 yang ada tumbuhnya cepet bener... Seminggu abis waxing kaki, langsung tumbuh lagi bulu2. Pas saya browsing tentang ini, katanya sih wajar, karena hormon ibu hamil lagi deras-derasnya.

Sekarang, saya lagi browsing2 buat bikini wax niiih... Yay or Nay ya buat ibu hamil?
Usut punya usut, ternyata para ibu yang akan melahirkan harus dicukur Miss. V nya (cesar maupun normal). Kalau kita lupa cukur, katanya akan dicukur oleh suste pak pisau cukur.. Eeeewww... Males banget..
Hasil dari pencarian saya diberbagai forum dan blog. Ternyata waxing saat hamil diperbolehkan. Yaaay!

Dari blog yang saya baca, sebetulnya di trisemester pertama waxing kalau bisa dihindari. Karena masih rawan dan ketegangan saat waxing takutnya menimbulkan kontraksi. (Waktu itu untungnya saya cuma wax kaki, kalau bikini wax ngga tahan deeeh sakitnya)

Oh iya, perlu diketahui juga obat/lilin apa yang dipergunakan saat waxing. Karena saya sudah terbiasa di Narsih, jadi alhamdulillah tidak ada alergi apa-apa. Kalau baru pertama kali waxing, harus coba dulu di tangan sebelum kesemua bagian yang mau di wax. Takutnya ada alergi, yang bikin ibu hamil merasa ngga nyaman. Juga, jangan pake lotion apa-apa sebelum waxing, biar kulit ngga licin jadi hasil waxing lebih maksimal.

Adapun tips-tips setelah waxing yang saya dapat adalah:
* Tidak boleh mandi dengan air panas, terutama berendam di bathtub dengan air panas.
* Hindari panas atau perawatan ultraviolet seperti berjemur, mandi uap, dan jacuzzi air panas.
* Hindari penggunaan pakaian ketat.
* Hindari produk parfum, deodoran, antikeringat, penggelapan kulit, dan produk make-up. Untuk area V hindari sabun pembersih khusus wanita atau antiseptik.
* Oleskan krim khusus area V pada malam hari, sehari sesudah perawatan selama dua minggu untuk mencegah atau merawat rambut yang tumbuh ke dalam.
* Agar hasilnya maksimal, lakukan scrub dengan produk khusus area V setiap empat hingga tujuh hari, mulai tiga hari setelah waxing.

Kenapa hal diatas tidak boleh dilakukan? Karena setelah waxing, kulit jadi sensitif (apalagi kalau  bikini wax) takutnya banyak keringat yang keluar bikin kita iritasi. Begituuu...

Jadi, yay for waxing... Mari kita atur jadwal hehehe :D

Monday, January 28, 2013

Doa Disaat Hamil

Alhamdulillah, minggu ini udah mau masuk minggu ke 16 alias 4 bulan.
Berdasarkan beberapa hadist ruh akan ditiupkan kedalam janin setelah genap usia 4 bulan:
Sesungguhnya sempurnanya anak dan ditiupkan ruh kedalamnya adalah setelah genap usia 4 bulan - Asna al-Mathaalib I/312


Jadi sekarang ini saya sedang browsing doa-doa untuk kehamilan, meskipun pada saat saya positif hamil, alhamdulillah saya selalu mengusahakan untuk baca Qur'an sehari sekali, dan semakin meningkat intensitasnya saat-saat ini. Mami juga katanya mau kirim buku doa untuk 4bulanan, karena kebetulan saya & suami sepakat tidak perlu ada syukuran atau mengundang orang-orang kerumah. Kami sepakat, mengunjungi anak yatim, insyaallah dapat memberikan infak/shadaqah dan meminta doa dari mereka. Lagi pula alhamdulillah Mami di Bandung & Om di Ciamis, insyaallah akan mengadakan pengajian khusus untuk saya & bayi. Jadi saya yang di Jakarta merasa cukup untuk mengaji & berdoa dirumah saya berdua. :)

Ada beberapa doa-doa untuk ibu hamil yang saya dapatkan dari beberapa sumber (maaf tidak bisa disebutkan satu-satu, soalnya random & lupa copi sourcenya).

Doa Untuk Ibu Hamil
Bismillahhirrahmaanir rahiim,
Alhamdu lillaahi rabbil’aalamiin, Allaahumma shalli alaa sayyidinaa Muhammad,
Thibbil quluubi wadawaaihaa, Wa’aafiyatil abdaani wa syifaa ihaa, Wanuuril abshaari wa dhiyaa ihaa, Waquutil arwaahi wagidzaa ihaa, Wa’alaa aalihi washahbihi wabaarik wa sallim, Allaahummahfazh waladaha maa daama fii bathnihaa, Washfihii ma’a ummihi antasysyaafii laa syifaaa illaa syifaa uka syifaa an laa yugoodiru saqoman, Allaahumma shawwirhu fii bathnihaa shuurotanhasanatan , Watsabbit qolbahu iimaanan bika wabiraa suulika , Allaahumma akhrijhu min bathni ummihi waqta walaada tihaa sahlan wasaliiman, Allaahummaj ‘alhu shahiihan kaamilan wa’aaqilan haa dziqan wa’aaliman’aamilan, Allaahumma thawwil umrahu washahhih jasadahu wahassin khuluqohu wafashshih lisaa nahu , Wa ahsin shautahu li qiraa atil hadiitsi wal qur’aan, Wawasi’rijqahu , Wajalhu insaanan kaamilan saaliman fiddunya wal aakhirah , Bibirakati sayyidinaa Muhammaddin shallallaahu’alaihi
wasallam wal hamdu lillahi rabbil’aalamiina
Aaamin, aamin aamin yaa robbal aalamin


Dengan menyebut nama Allah yg Maha Pengasih lagi Maha penyayang.
Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam
Ya Allah tambahkanlah kesejahteraan kepada penghulu kami Nabi Muhammad SAW
Sebagai pengobat dan penawar hatiku
Penyehat dan penyegar badanku
Sebagai sinar dan cahaya pandangan mata
Sebagai penguat dan santapan rohani
Dan kepada keluarganya dan para sahabatnya berikanlah keberkahan dan keselamatan
Ya Allah semoga Engkau lindungi bayi ini selama ada dalam kandungan ibunya
Dan semoga Engkau memberikan kepada bayi dan ibunya Allah yang memberi kesehatan. Tidak ada kesehatan selain kesehatan Allah, kesehatan
yang tidak diakhiri dengan penyakit lain
Ya Allah semoga Engkau ciptakan bayi ini dalam kandungan ibunya dgn rupa yg bagus
Dan semoga Engkau tanamkan hatinya bayi ini iman kepadaMu ya Allah
dan kepada Rosul Mu
Ya Allah semoga Engkau mengeluarkan bayi ini dari dalam kandungan ibunya
pada waktu yg tlah ditetapkan dlm keadaan yg sehat dan selamat
Ya Allah semoga Engkau jadikan bayi ini sehat, sempurna, berakal cerdas dan mengerti dalam urusan agama
Ya Allah semoga Engkau memberikan kepada bayi ini umur yang panjang, sehat jasmani dan rohani, bagus budi perangainya, fasih lisannya
Serta bagus suaranya untuk membaca dan Al Quran
Dan tinggikanlah derajatnya
Dan luaskanlah rizkinya
Dan jadikanlah bagi manusia yg sempuran selamat di dunia dan akhirat. Dengan berkahnya Nabi besar Muhammad SAW dan
segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam
Aaamin, aamin aamin yaa robbal aalamin
Kabulkanlah doa kami, kabulkanlaah doa kami kabulkanlah doa kami, ya Allah seru sekalian alam.

 BismillahirrahmaanirrahiimAllaahummahfazh waladii maa daama fii bathnii wasyfihi anta syafin laa syifaa’a illaa syifaa uka syifaa un laa yughaadiru saqama
Allaahumma shawwirhu fii bathnii shuuratan hasanatan wa tsabbit qalbaha iimaanan bika wa birasuulika
Allaahumma akhrijhu min bathnii waqta wilaadatii sahlan wa tasliiman
Allaahummaj’alhu shahiihan kaamilan wa ‘aaqilan haadziqan ‘aaliman ‘aamilan
Allaahumma thawwil ‘umrahu wa shahhih jasadahu wa hassin khuluquhu wa afshih lisaanahu wa ahsin shuuratahu liqiraa’atilhadiitsi wal qur’aani bibarakati muhammadin shallallaahu ‘alaihi wa sallama
Walhamdu lillaahi rabbil ‘aalamiin


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang
Ya Allah jagalah anakku selama ada di dalam kandunganku dan sembuhkanlah dia, sesungguhnya Engkau adalah dzat yang bisa menyembuhkan, tiada obat kecuali obatMu yang tidak akan membawa penyakit
Ya Allah bentuklah dia dalam kandunganku dengan bentuk yang bagus dan tetapkanlah iman hatinya padaMu dan utusanmu
Ya Allah keluarkanlah dia dari kandunganku pada waktu aku melahirkan dengan mudah dan selamat
Ya Allah jadikanlah dia orang yang sehat, sempurna, punya akal, cerdas, alim mau mengamalkan ilmunya.
Ya Allah berilah dia umur panjang, badan sehat dan budi pekerti yang baik, dan berilah lisan yang fasih serta berilah suara yang baik guna untuk membaca hadist dan Al qur’an dengan mendapat berkahnya nabi Muhammad SAW
Segala puji bagi Allah yang menguasai sekalian alam

Doa Agar Dikaruniai Keluarga yang Saleh
Rabbanaa hab lanaa min azwaajina wadzurriyaatinaa qurrata a’yunin waj’a lilmutaqiina imaman”Ya Tuhan Kami, anugerahilah kami dari isteri-isteri kami anak-cucu kami yang menyenangkan kami dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa.” (al-Furqon: 74)

Doa Ibrahim Agar Keturunannya Menjadi Ummat Yang Patuh dan Taat
Rabbanaa waj’alnaa Muslimaini laka wamin dzurriyatinaa ummatan Muslimatan laka warinaa manasikanan watub’alaina innaka antal tawaabur rahiim”Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat haji kami, dan terimalah Taubat kami. Sesungguhnya Engkau-lah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” (al-Baqarah: 128)

Doa Ibrahim agar Dirinya dan Anak Cucunya Selalu Dapat Menegakkan Shalat
Rabbij’alnii muqiimash shalaati wa min dzurriyati, Rabbanaa wataqabbal du’a”Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, Ya Tuhan Kami, perkenankanlah doaku.” (Ibrahim: 40)

Doa Ibrahim agar Dikaruniai Anak Saleh
Rabbi hablii minash shalihiiin”Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh.” (ash-Shaaffat: 100)

 Rabbi innii nadzartu laka maa fii bathnii muharraran fataqabbal minnii innaka anta sami’ul aliim”Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di baitul Maqdis). Karena itu terimalah nazar itu dari padaku. Sesungguhnya Engkau-lah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Ali Imron: 35)

Surat2 dibawah dibaca ketika 4 bulanan:
Surat dan Ayat dari Al-Quran :
• Al-Mu’minuun (Surat ke-23, ayat 12-14)
• Lukman (Surat ke-31, ayat 14)
• Yusuf (Surat ke 12, ayat 1-16)
• Maryam (Surat ke-19, ayat 1-15)baik juga jika semuanya dibaca..
• Ar Rahmaan (Surat ke-55, ayat 1-78)

Semoga bermanfaat untuk saya & bayi :)

Tuesday, January 22, 2013

Anti Cardiolipin Antibody (ACA)

Terakhir waktu saya cek darah, diketahui bahwa hasil test ACA (Anti Cardiolipin Antibody) pada darah saya adalah 16,5 - indeterminate.

Dokter menerangkang bahwa, darah yang normal dan negatif ACA hasilnya harus dibawah 12,5, sedangkan saya diatas normal.. Hiks :(
Untuk mengatasinya, saya diberi obat pengencer darah, dokter bilang sih pas nanti awal Februari cekup, saya harus dites lagi.

Saya agak trauma denger yang namanya ACA, karena beberapa teman saya sempat beberapa kali keguguran karena pengentalan darah alias ACA.

Lalu, saya mencoba brosing2 di internet, sebenernya apa sih ACA itu?
Berdasarkan beberapa sumber dari beberapa blog, berikut yang saya dapat rangkum tentang ACA.
ACA : Anti Cardiolipin Antibody : yaitu penyakit yang menyebabkan darah mengental. Sering juga disebut Sindrom Darah Kental.

Berdasarkan kadar ACA-nya, penderita ACA bisa digolongkan dalam tiga tingkatan. Tergolong mild jika IgGnya berkisar antara 15 - 20, moderate jika antara 20 - 80, dan high jika di atas 80. Sedangkan tingkat kekentalan darah bisa diketahui dengan mengukur cepat-tidaknya darah yang bersangkutan membeku. (Alhamdulillah saya berada digolongan mild)

Sampai saat ini, menurut sumber yang saya baca, belum ada penyebab yang pasti, kenapa ACA ini dialami oleh seseorang.

Yang pasti, gejala2 umum penderita ACA adalah: sakit kepala, pusing, migrain, pegal-pegal di daerah leher atau tengkuk, tangan sering kesemutan atau merasa baal, pandangan berkunang-kunang, dan pandangan kabur.
Dooh, selama ini saya memang sering mengalami gejala diatas. Dan intensitas pusing, pegal-pegal & kesemutan selama hamil memang agak sedikit meningkat. (Ya Allah, semoga Engkau melindungi aku & bayiku dari segala mara bahaya).

Selain obat2an dan suntik (jika sudah termasuk golongan ACA tingkat berat). Saya mencoba brosing, makanan apa saja siih, yang bisa mengecerkan darah? Berikut hasil pencarian saya:
  1. Banyak minum, minimal 2 liter sehari
  2. Makanan yang banyak mengandung vitamin C seperti: buah sitrus, jeruk, anggur, kiwi, stroberi dan melon dapat membantu mengencerkan darah dan mendorong peredaran darah. 
  3. Makanan yang mengandung Likopen atau zat berwarna merah/orange seperti: tomat, semangka, aprikot dan buah kesemek.
  4. Jahe, lada merah atau cabai rawit, dan kunyit juga sangat baik untuk mendorong sirkulasi darah
  5. Gandum Utuh
  6. Makanan/buah-buahan yang mengandung vitamin E, seperti kiwi dan mangga
  7. Buah tinggi salisilat meliputi kismis, plum, ceri, cranberry, blueberry, anggur, stroberi, dan jeruk. 
Setelah ditelaah, ternyata memang buah-buahan itu banyak manfaatnya buat ibu hamil. Alhamdulillah, selama hamil ini saya selalu menyempatkan makan buah setidaknya sehari satu kali.

Semoga cekup dan tes berikutnya saya & bayi tetap sehat, tidak ada halangan apapun dan bayi kami dapat berkembang dengan sempurna. Amiiin.Monday, January 21, 2013

Bumil Kucel

Lagi bingung nih... Dulu, sebelum hamil, saya selalu liat bumil2 itu cantik2 dan glowing.

Tapi setelah saya hamil, kok saya kuceeel banget ya? Asli deh ngga ada cantik2nya :(
Sebelum hamil saya memang ngga pernah dandan, cukup pelembab & bedakan aja. Pas hamil ini, rasanya maleeeeees banget pake bedak or pelembab, dengan alasan bau.. Sekarang ini make up free banget daaan jerawat gede2 ngga sopan nonggol di jidat. Mati satu tumbuh seribu ini jerawat.

Tiap pagi, rasanya pengen dandan cantik. Tapi kl dah pake baju, kucel lagi kucel lagi hehehehe... Hebring aja sama bumil2 yg bisa dandan pas hamil & keliatan cantik. Kok saya ngga bisa ya? :D

Satu aja sih yang aneh, semua orang bilang saya putih banget pas lagi hamil ini. Dulu emang ngga keling, tapi sekarang semakin putih *eheeem mayan lah hehe* Cuman ya itu.. Kuceeeeel tiada tara. Sampe saat ini saya males kalau di poto, brasa jelek, kucel & montok. Hahahaha

Kemaren bikin ulah pula, karena sebel sama jerawat di dahi. Iseng saya cocolin itu jerawat pake abotil. Kenapa abotil? Karena itu yg keliatan dan ada di meja makan hehehehe. Hasilnya, kulit kering2 sekitar dahi, rusak gitu deh.. Weeks, semakin kucel ngga ada cantik2nya lagi.

Poto jalan2 wiken kemarin, dipoto dr sudut angle tertentu & diedit sedemikian rupa biar jerawat & kucel ngga keliatan XD

Tuesday, January 15, 2013

Review I-Lead Child Care - Energy Building, SCBD

Kemarin, saya sempat datang ke I-Lead child care di Energy Building, SCBD. Letaknya ketika kita masuk gedung naik tangga berjalan lalu belok kanan, dan akan menemukan banner I-Lead didepan pintunya.

Saya masuk kesana, tempatnya sih lumaya. Saya lihat ada bayi yang lagi disuapin suster & kebanyakan bayinya lagi tidur :) (waktu itu saya datang sekitar jam 1 siang). Tempatnya menurut saya tidak terlalu besar, kapasitasnya juga memang tidak banyak, bagus juga sih menurut saya. Kalau banyak-banyak kan ribet.

Masuk ke dalam, meja penerimaannya kosong. Saya musti nunggu beberapa menit, dan nanya ke suster yang lagi nyuapin bayi dulu baru dilayani. Saya menanyakan persyaratan apa saja yang diperlukan kalau mau mendaftar, atau ikut waitlist. Untungnya, saya masih bisa ikut waitlist, karena saat ini, tempatnya sudah penuh dan baru kosong bulan Mei... Pfffuuuiiiih... Penuh juga ya.

Kalau sesuai rencana, saya insyaallah melahirkan bulan Juli, 3 bulan cuti hamil + 1 bulan tambahan cuti, brarti saya mulai kerja bulan November, jadi saya info ke Mba yang menjaga meja itu bahwa saya ingin masuk waitlist untuk bulan November 2013.

Karena saat itu lembar pendaftaran (katanya) habis, saya diminta untuk email ke:  ilead.childcare@gmail.com
Jadi saya kembali kekantor dan email untuk mendapatkan info harga dan info lainnya yang saya inginikan. Berikut info harga I-Lead Child Care:

Gubraaak.. :D agak mahal juga yaaah, saya sih lagi minta info tambahan, apakah bedsheet, mattrass & blanketnya itu baru atau bekas pakai. Kalau bekas pakai kan males aja, secara waktu saya kesana, saya liat baby chairnya agak udah pada kotor. Dengan harga yang lumayan mahal, saya sih berharapnya fasilitas di I-Lead lebih bagus & terjaga gitu. 

Saya juga masih nyari-nyari baby day care yang lain. Mau liat juga yang di Cikajang, meskipun yang paling enak sih ya di Energy Building ini, deket banget dari kantor saya di BEJ, bisa jalan kaki kalau macet pas mau jemput. 

Semoga dapet baby day care yang cocok deh. Secara kita nitipin bayi kita. Uang sih oke lah bisa dicari, yang penting kan bersih, nyaman & emang terpercaya tempatnya. 

Monday, January 14, 2013

Berapa sih Berat Badan yang Normal untuk Bumil?

Waktu terakhir cek-up, berat badan saya cuma naik 1kg selama 12 minggu. Suami langsung cerewet, dan gosip sama dokter kalau saya jarang makan (iyalah.. wong enek). Dokternya cuman senyum dan menyarankan agar saya banyak makan, biar bayinya sehat & nutrisinya tercukupi.

Semenjak itu, suami kerjaannya nyuruh makaaaaan terus.. Doh, mpe pusing. Kadang lagi enek2 gitu ngga ngerti mo makan apa kan ya, suka bikin esmosi. Udah gitu bingung kalau makanan yg dimau ngga ada... PeeR banget dah semester pertama ini. 

Belum lagi saya ngga doyan susu, suami keukeuh sureukeuh ngasih tau saya harus minum susu. Akhirnya kemarin, saya beli deh tuh susu coklat dingin, walhasiiil... Seharian diare, trus tetep maksa minum susu lagi, dan saya sukses diare 2 hari sodara-sodara. Akhirnya saya sms dokternya, dia bilang susunya dihentikan *yipiiiii* dan boleh minum diantab kalau masih diare. Untungnya, diare berangsur berhenti setelah hari ke 2. Jadi ngga perlu minum obat lagi.

Sekarang, napsu makan saya masih turun-naik. Sumpah deh, rasa makanan ngga ada yg enak, lidah rasanya pait (selalu) dan setiap makanan baunya bikin enek. Tapi saya ngga tega sama si bayi, kalau saya kurang makan jangan-jangan nanti bayinya kurang gizi juga :(

Akhirnya saya browsing2 deh, sebenernya berapa sih berat badan yang normal untuk bumil di tiap semester? Saya mendapatkan jawaban dari berbagai blog atau website yang berhubungan dengan ibu hamil, tapi jawaban yang menurut saya paling lengkap itu didapat dari sini

Dan ini, tulisan yang saya copas dari website tersebut:
TRIMESTER I : 1 – 2,5 kilogram
Trimester pertama penting karena saat itu terjadi pembentukan dan pertumbuhan otak, syaraf, jantung dan organ-organ reproduksi janin. Pada saat yang sama, kemungkinan nafsu makan ibu berkurang karena mual-mual dan muntah. Tidak heran jika kenaikan bobot ibu pada trimester pertama tidak banyak. Bahkan kadang berat badan malah turun sekilo, dua kilo.
Jangan khawatir janin kurang nutrisi karena tubuh anda akan selalu memprioritaskan kebutuhan janin, meski harus ‘mencuri’ cadangan gizi dari tubuh anda.

TRIMESTER II : 5 kilogram
Pada trimester kedua nafsu makan anda biasanya pulih sehingga berat badan meningkat rata-rata 0,35-0,4 kg per minggu. Pertumbuhan janin pun ngebut. Sebagian besar berat badan anda ‘terserap’ untuk pertambahan berat janin.

TRIMESTER III: 4 – 5 kilogram
Meski pada minggu ke-28 pertambahan volume darah ibu hamil mencapai puncaknya, namun secara keseluruhan pertambahan berat badan pada trimester ini kembali melambat. Syukurlah, karena itu pun sudah membuat ibu hamil kepayahan membawa perut pesarnya.

Berdasarkan perhitungan diatas, BB saya masih normal. Tapi, saya sadar kok saya musti tetep banyak makan. Jadi, saya usahakan ngemil & makan meskipun sedikit-sedikit. Semoga BB saya bertambah pas cekup awal Februari nanti, oh ya.. dan saat itu, kami dapat mengetahui jenis kelamin si bayi. Yippppppiiii

Thursday, January 10, 2013

Bumil Need Holiday Badly!!

Tolooong, saya butuh liburan!!

Semenjak kehamilan ini, otomatis saya mengerem semua aktifitas. Bahkan menyetir dari rumah - kantor, dan pergi ke Bandung PP tiap minggu, tidak bisa lagi saya jalanin karena kehamilan saya masih ada di semester pertama.

Kadang saya suka bandel, sekali-kali nyetir ke kantor. Tapi suami saya khawatir banget, secara dokter juga udah wanti-wanti jangan nyetir dulu sampai usia kandungan lebih dari 12 minggu. Saya ngerti banget siih, kekhawatiran suami, secara kami berdua menunggu 5 thn untuk dapat anugerah dan kepercayaan ini, takutnya gara-gara kecapean nyetir nanti terjadi apa-apa sama bayinya. Meski merasa fisik saya cukup kuat, saya manut suami dan dokter daripada diomelin :)

Tapiiiii, kali ini saya benar-benar bosan dan ingiiin banget liburan. Sekarang lagi browsing2, daerah mana yang nyaman, dekat dan ngga terlalu menguras tenaga saya. Rencananya sih, minggu depan, saya & keluarga besar di Bandung mau nginep di Puncak. Moga-moga acara bisa sesuai rencana.

Lokasi yang sedang saya pikirkan adalah, Garut, Sukabumi & Pangandaran. Mengingat jaraknya yang ngga terlalu jauh dari Jakarta & ngga perlu pake pesawat. Tapiii, ada masalah baru nih, kalau ke daerah itu, kayaknya harus bawa supir, soalnya suami blm lancar nyetir, dan saya sepertinya bakal capek kalau nyetir sendiri... Hmmmm... Apa ke pulau menjangan aja ya?

Aduuuh bingung niiih, tapi bumil ini bener-bener pengen banget liburaaan... :(

February 2012 - Gili Air... Pengen liburan lagiiii!!

Wednesday, January 9, 2013

PIlih-pilih Baby Day Care

Mari kita membahas baby day care :)Saat ini saya sedang sibuk browsing-browsing baby day care. Menurut saya, ngga ada kata terlalu dini untuk nyari info mengenai hal ini.

Keputusan untuk menitipkan anak saya di day care memang sudah dipikirkan sebelum saya hamil, dengan alasan:
1. Mami basenya di Bandung dan saya ngga mungkin minta beliau menetap di Jakarta untuk mengurus anak saya, ngga deeeeh. Emangnya Mami baby sitter... :p
2. Mertua ada di Jakarta dan rumahnya dekat, tapiiii... Beliau juga sibuk kaleeee, trus sudah sibuk sama 3 anak adik ipar yang memang tinggal dirumah mertua.  Jadi, saya ngga mau membebani beliau dengan menitipkan anak saya ketika saya bekerja.
3. No Baby Sitter - Karena saya dan suami bekerja, baby sitter nanti bakalan sendirian dirumah. Lalu siapa yang mengawasi? Nanti malah kejadian kayak ditivi dimana si baby sitter mukul or ngasih obat tidur sama anak saya.. Hiiii... Jauh-jauh deh.
4. Saya pengen banget ngurus bayi saya sendiri, tanpa bantuan siapapun. Jadi satu-satunya jalan ya baby day care itu deh. Meski Senin - Jumat dititip, Sabtu - Minggu saya yang urus sendiri.

Karena kantor saya ada di sekitar SCBD, saya browsing2 day care sekitar SCBD, Sudirman & Benhil. Berikut hasih yang saya dapat:

1. I-Lead Family Childcare Center
Mengakomodir sekitar -/+ 40 anak
Anak dibagi dalam 3 kategori usia:
- Infant Care (3-18 Bulan)
- Toddler Care (18m - 3 Tahun)
- Nursery Care (3 to 4 tahun)

Untuk reservasi dapat menghubungi I-Lead Family Childcare :
Mz Floor, The Energy Building
Phone : +62 21 2506638

2. Lovely Sunshine Daycare
menyediakan layanan penitipan anak untuk:
Harian/mingguan/ bulanan
Penitipan anak sepulang sekolah
Aktivitas pra sekolah untuk anak balita
Jam buka : 07.00 WIB – 18.00 WIB
Buka: Senin-Jumat
 
Jl Danau Poso No 157
Bendungan Hilir- Jakarta Pusat
021-27133275 & 081510635159
lovelysunshinedaycare@gmail.com

3. Baby Kangaroo Day Care
Senin sampai Jum'at
07.30 - 17.00 WIB
Jl. Cikajang No. 56
kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12170
management@kangaroo-daycare.com
Phone/Fax :     021 - 7269391

Saya tertarik dengan 3 day care diatas, info lebih jelas bisa di klik masing-masing diatas yaaa. Dari informasi via telepon yang saya lakukan, katanya 3 tempat itu udah pada waitlist. Jadi, kalau memang mau daftar lebih cepat lebih baik. Pendaftaran harus langsung datang ketempatnya, ngga bisa via telepon.

Hmm... kebetulan Jumat depan saya libur, sepertinya mau datang ke 3 tempat itu, liat2 dan daftar kalau cocok. Lumayan, masih ada waktu untuk waitlist. Daripada mepet, ntar malah ngga dapet tempat.

Oh iya, untuk daftar baby day care di daerah Jakarta lainnya, silahkan buka di link ini: daftar baby day care atau disini . Jangan lupa cross check ulang via telepon terlebih dahulu. Karena informasinya kadang sudah lama dan belum update.

Semoga saya bisa dapetin baby day care yang bagus buat bayi saya. Amiiiiiin.... :) 

Tuesday, January 8, 2013

Much Love for My Mom

Selama hamil ini, saya selalu melow yelow beleleran air mata untuk hal-hal yang bikin saya terharu.
Terutama kalau inget Mami, Ibu tercinta.
Karena kehamilan ini bener-bener anugrah & ngga direncanain (secara kita mau bayi tabung bulan Desember). Saya kayaknya bener-bener ngga siap ngehadapin semua perubahan tubuh & hormonal diawal kehamilan ini. Bukannya saya ngga seneng & bahagia, bukaaan.. Cuma, kan karena belum pernah hamil yaaa... Jadinya ya, bener-bener kaget, ternyata hamil itu gini yaaaa, ternyata ngga semudah keliatannya yaaaa, ternyata perubahan badan, kemelaran perut & derasnya kucuran hormon itu bikin tubuh ngga karu-karuan yaaa.

Waktu positif dari tespek, saya blm bilang siapa-siapa, pun setelah cekup ke dokter. Baru bilang ke Mami, setelah pasti hamil, eh maksudnya setelah dokter bilang ada bayinya dan usia kandungan umur 6 minggu :D
Abis itu dikit-dikit sms Mami, nanya macem2 hehehe. Berdasarkan pengalaman Mami, beliau mual-mual dan muntah sampe 6 bulan, walaaaaaaah *pingsan*

Abis itu ya, setiap saya ngga enak badan, sakit or mual karena hamil ini, saya langsung inget Mami, daaaan betapa saya kadang-kadang (sering juga sih) jahat & ngga perhatian sama Mami, padahal Mami juga kesakitan pas hamil saya, dan saya ngerasa berdosaaaaaaaaa banget.. Secara, dulu waktu abege, saya anak yg paling bandel, susah diatur, dan suka ngelawan. Biasalah, anak bontot, dulu suka cari perhatian. Trus ditambah kepikiran, Mami udah jadi single parent semenjak saya masih kelas 4 SD, dan ngurus 4 anak cewek yang centil2. Jadi, tambah ngerasa bersalaaaaaaaaaaah *mewek dipojokan*

Akhirnya, saya sempet sms ke Mami bilang: "Mam, makasih ya udah ngejagain aku selama ini, maaf kalau suka nyusahin, ngerepotin dan bikin Mami sedih. I love you Mom" *abis itu saya mewek kejer, air mata keluar ngga bisa berenti* :D

Tapi alhamdulillah, sujud syukur sama Allah, saya diberikan kesempatan buat hamil. Jadi dapat tamparan keras *PLAK*, tentang perjuangan Mami. Kalau ngga gini mah, kadang suka cuek sama Mami sendiri, padahal beliau kadang suka kesepian di Bandung. Love you Mom, you're the best, you're my everything. *mewek lagi*

 My lovely Mom, masih keliatan muda & cantik meskipun umurnya udah 67thn :)

Update My 13 Weeks

Alhamudlillah wa syukurillah, minggu ini udah masuk minggu ke 13.

Kemarin cek-up ke dokter, bayinya udah gerak-gerak :') Tangannya melambai-lambai, saying hallo kalo kata dokternya hihi, trus lagi akrobat karena kepalanya ada dibawah. Alhamdulillah ukuran kepala, perut dan panjangnya normal, panjangnya udah 2,5cm sekarang.

Saya juga dapat hasil tes darah kemarin, alhamdulillah ngga ada tokso, rubela, diabetes, dll. Cumaaaan, darah saya agak kental, normalnya kekentalan darah itu 12, saya 16.. hiks. Dokter langsung kasih obat pengencer darah, karena takutnya karena darah terlalu kental, nutrisi yang diperluin bayi ngga nyampe. Daaan berat badan saya ngga naik aja gitu, dari awal hamil sampai minggu ke 13, baru naik sekilo. Langsung deh dokternya ngasih nasihat2 harus banyak makan, trus suami juga ikutan bawel.. Hadeeeuh, ngga pada ngerti apa ya, enek banget ini kalo nyium makanan. Tapi, overall alhamdulillah semua baik, saya juga bertekad untuk makan, meski dikit tapi makan deh.

Masalah yang saya hadapi sekarang adalah, malam ngga bisa tidur, siang di kantor ngantuk berat... Tolooong... Malam itu badan saya berasa pegal-pegal (padahal dah mandi air anget & dibalur kayu putih) trus sekitar perut ngga enak, juga mata & pikiran ngga bisa diajak kompromi, mikir & melek mulu. Baru bisa mulai nyenyak tidur sekitar jam 3-4 pagi... dan harus bangun jam 5.30, jadi tiap pagi itu rasanya pengen meluk guling doang & leha2 abis sholat subuh.

Kemarin saya dapet obat banyak banget dari dokter, Emineton, Afomix, Ascardia, Calsiro & Duphaston (masih ada sisa dan harus dihabiskan katanya). Afomix & Calsiro lumayan gede2, yg lainnya yaa standar laah.. Untuuung, saya bisa minum obat tablet, kalau ngga berabe nih. Soalnya dulu waktu kecil saya paling ngga bisa minum tablet, musti digerus dulu, dan rasanyanya kan auzubillah ngga enak.

Trus, sekarang perut rasanya begah mulu deh, apalagi kalau udah makan.. Berasa mau meletus, pun kalau makannya cuman dikit. Tapi, dengan segala keadaan yang saya alami ini, saya selalu berdoa diberikan kekuatan untuk semua rasa yg dialami, yang penting bayinya sehat, selamat, kuat, sempurna. Amiin.

 berikut penampakan my baby usia 12 minggu :)

Craving for Ice Cream

Selama hamil, saya ngga suka susuuuuu... Padahal, sebelum hamil itu doyan banget susu coklat, stroberi, dll deh.. Sekarang, oh nooo.. liatnya aja muaaal.. Hoeeek

Untuk mengakali kebutuhan kalsium, saya dikasih vitamin kalsium namanya Calsiro - Coral Calsium, takutnya nanti saya jadi keropos tulang karena kurang vit K ini. Daaan, sekarang saya jadi maniak es krim, ya itung2 penganti susu lah yaa.. Double scoop ice cream bisa habis dalam 5 menit hahahaha

Alhamdulillah sekarang udah masuk minggu ke 13, mual, pusing masih ada, tambahannya adalah pegel2, susah tidur dan kenapa sekujur tubuh saya banyak bulu huhuhuhuhu... Pasti pengaruh hormon lagi deh :'(
Tapi ngga papa deh, selama bayinya sehat, mo banyak bulu jg biariin.. nanti bisa di wax hehehe

 Entah kenapa selama hamil ini mata saya tambah sipit -_-"

Wednesday, January 2, 2013

So Unwell

Hari ini benar-benar berasa tidak enak badan.
Bermula dari tadi malam yang males banget makan, jadi cuman makan pisang goreng beberapa biji. Abis itu cuman minum doang. Pagi ini, bangun tidur agak kleyengan... Tumben, karena udah lama saya ngga ngerasain pusing abis bangun tidur. Pergi kantor terpaksa nyetir sendiri - pelan-pelan banget - karena Suami  & temen tebengan udah brangkat pagi-pagi, saya baru berangkat jam 8. Alhamdulillah jalanan Jakarta masih sepi, jadi nyetirnya nyantai & selamat sampai di kantor :)

Nyampe kantor, udah brasa mual-mual. Nyari toast bread di toko sekitar kantor ternyata ngga jualan, oke lah saya pikir, insyaallah bisa tahan sambil mikir mo sarapan apa. Ternyata, tetep males makan pas nyampe kantor, sarapan rasanya ngga mau dan mual semakin menjadi-jadi. Apalagi dengan keadaan kantor yang sepi, dinginnya AC jadi brasa bangeeet :( Alhamdulillah di kantor, temen-temen saya pada baik banget, mereka ngasih buah, cracker, dll. Udah dimakan, tapi teteup mual...

Makan siang, untungnya ada team lunch dan mulai jam 11.30. Saya pikir, lbh baik cepet-cepet makan biar mualnya ngga menjadi-jadi. Lunch team di Pancious kirain bakalan jadi lunch yang sukses buat saya, ternyata ngga... Pas liat menu, langsung enek, smua brasa bikin mual dan kayaknya asin semua. Jadi akhirnya saya pesen omelete.

Abis makan, ternyata mual ngga berkurang saudara-saudara. Ngga tau kenapa saya jadi ngerasa ngga enak badan, meriang dan mual. Ya Allah.. Semoga mual cepat berlalu..

Quote from Kim Kardashian:  'When people say pregnancy is fun and they love it, I would disagree. I think from this stage on it does become easier and funner but it’s just adjusting.'
She added: 'Even my sister has made it look so easy and it’s not as easy as people think. It’s a little painful, there’s a lot of growing pains. 'But I’ve heard it’s all worth it so I’m looking forward to that.'

Pantesan aja surga itu ada ditelapak kaki ibu ya, emang jadi ibu itu berat banget.. Happy, tapi saya ngerasa berat pas bagian mual, puyeng & ngga enak badannya.

Tapi seperti yang Kim bilang: it's all worth it :)
Update My 12 Weeks

Selamat tahun baru!! Semoga tahun ini selalu penuh berkah, dan kita semua selalu dalam perlindungan Allah SWT. Amiiin. 

Alhamdulillah, minggu ini kehamilan saya sudah mulai memasuki 12 minggu.
Apa yang terjadi pada minggu ini? Kayaknya ngga ada yang beda deh hehehehe Untuk mual dan gejala2 hamil lainnya masiiiiih, ditambah kulit muka yang sekarang bruntusan penuh jerawat yang nakal banget. Ilang satu tumbuh 2000 itu jerawat. Dan jerawat itu bukan hanya tumbuh di muka, tapi di kulit kepala... Sakiiiit bener kalau kegaruk :(

Ada lagi yang lucu, saya selalu mual kalau liat semua iklan penyedap rasa, eeeeuuughhhh.. rasanya pengen muntah, ngebayanginnya aja sekarang rasanya mual banget, juga kalau liat iklan mie instant yang baru itu.. Itu lhooo yang pake cabe ijo.. Hoeeeeek

Umur 12 minggu ini, katanya si bayi berukuran jeruk nipis alias lime hihihi

Sabtu ini, saatnya kontrol ke dokter. Pengen cepet-cepet liat hasil USG, semoga si bayi sehat dan sempurna bentuknya, tidak kurang sesuatu apapun... Amiiin.

Oh iya, saya sengaja ngga posting poto-poto USG yang kemarin, nanti aja sekalian sama yg 12 minggu, biar bisa keliatan perkembangannya dalam satu postingan :)

Saat ini, saya pengen, pengeeen, pengeeeeeeeeeeeeeen, banget jalan-jalan... Terutama ketempat-tempat sejuk seperti Puncak dan Lembang. Sayangnya saat ini daerah itu lagi macet berat, liburan giniiii... Ngga mungkin deh kalau ngga macet. Jadi saya bilang sama suami, pokoknya Januari ini - mau pertengahan atau akhir - harus jalan-jalan, kalau ngga saya manyun hehehe.

Yang pasti, saya pengen cepet-cepet masuk ke semester ke 2 kehamilan. Karena, konon katanya, saat itu adalah saat yang paling nyaman *crossfingers*.